Curosurf / suspenzija za endotraheopulmonalno ukapavanje (120mg/1,5ml) 1 x 1,5ml


R07AA02 / ( poraktant alfa )

NOSILAC DOZVOLE: Eurofarm d.o.o.

plućni surfaktant

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana