Gardasil / suspenzija za inj. u špricu im (20μg + 40μg + 40μg + 20μg)/0,5ml 1 x 0,5ml


J07BM01 / ( vakcina protiv humanog papiloma virusa (tipovi 6, 11, 16, 18) )

NOSILAC DOZVOLE: Merck Sharp & Dohme d.o.o.

vakcina protiv humanog papiloma virusa

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana