Ultibro Breezhaler / prašak za inhalaciju, kapsula tvrda 30 x (85μg + 43μg)


R03AL04 / ( indakaterol + glikopironijum-bromid )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Novartis Pharma Services INC

terapija HOBP

SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana