Ultravist 300 / rastvor za inf. (300mg/ml joda odnosno 623,4mg/ml jopromida) 10 x 50ml


V08AB05 / ( jopromid )

NOSILAC DOZVOLE: Bayer d.o.o. Beograd

Rö kontrast

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana