Ultravist 370 / rastvor za inf. (370mg/ml joda odnosno 768,86mg/ml jopromida) 10 x 50ml


V08AB05 / ( jopromid )

NOSILAC DOZVOLE: Bayer d.o.o. Beograd

Rö kontrast

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana