Glukoza B. Braun / Glukoza 10% B. Braun rastvor za inf. (10%) 10 x 500ml (555mOsm/L, 400cal/L)


B05BA03 / ( glukoza )

NOSILAC DOZVOLE: B. Braun Adria RSRB d.o.o.

parenteralni nutritiv

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana