Alvodronic / (SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi rastvor za iv inj. u špricu (3mg/3ml) 1 x 3ml


M05BA06 / ( ibandronska kiselina )

NOSILAC DOZVOLE: Alvogen Pharma d.o.o.

bisfosfonat

SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana