Alvodronic / rastvor za iv inj. u špricu (3mg/3ml) 1 x 3ml


M05BA06 / ( ibandronska kiselina )

NOSILAC DOZVOLE: ZENTIVA PHARMA D.O.O.

bisfosfonat

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana