Aggrastat / koncentrat za rastvor za inf. (0,25mg/ml) 1 x 50ml


B01AC17 / ( tirofiban )

NOSILAC DOZVOLE: Licentis d.o.o.

inhibitor agregacije trombocita

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana