Vargatef / kaps. meka 120 x 100mg


L01XE31 / ( nintedanib )

NOSILAC DOZVOLE: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o.

citostatik - inhibitor protein kinaze

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp

Copyright 2020 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana