Gazyva / koncentrat za rastvor za infuziju (1000mg/40ml) 1 x 40ml


L01XC15 / ( obinutuzumab )

NOSILAC DOZVOLE: Roche d.o.o.

citostatik - monoklonsko antitelo

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana