Glucosi infundibile / rastvor za inf. (5%) 1 x 250ml (277mOsm/L, 200cal/L)


B05BA03 / ( glukoza )

parenteralni nutritiv

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana