Glukoza B. Braun / Glukoza 5% B. Braun rastvor za inf. (5%) 20 x 100ml (278mOsm/L, 200cal/L)


B05BA03 / ( glukoza )

NOSILAC DOZVOLE: B. Braun Adria RSRB d.o.o.

parenteralni nutritiv

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana