Glukoza 5% B. Braun / rastvor za iv inf. (50g/L) 20 x 100ml


B05BA03 / ( glukoza )

NOSILAC DOZVOLE: B. Braun Adria RSRB d.o.o.

parenteralni nutritiv

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana