TorVaxFlu / suspenzija za sc im inj. u špricu 1 x 0,5ml


J07BB02 / ( vakcina protiv gripa (fragmentisani virus, inaktivisana) )

vakcina protiv gripa

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana