XARELTO / film tabl. 56 x 2,5mg


B01AX06 / ( rivaroksaban )

NOSILAC DOZVOLE: Bayer d.o.o. Beograd

oralni antikoagulans

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana