Xeljanz / film tabl. 56 x 5mg


L04AA29 / ( tofacitinab (u obliku citrata) )

NOSILAC DOZVOLE: Pfizer SRB d.o.o.

imunosupresiv terapija reumatoidnog artritisa

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana