Xeplion / suspenzija za inj. sa produženim oslobađanjem u špricu (50mg/0,5ml) 1 x 0,5ml


N05AX13 / snažan uticaj leka na psihofizičke sposobonsti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama ( paliperidon )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Janssen-Cilag KFT

antipsihotik

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana