Xeplion / suspenzija za inj. sa produženim oslobađanjem u špricu (50mg/0,5ml) 1 x 0,5ml


N05AX13 / snažan uticaj leka na psihofizičke sposobonsti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama ( paliperidon )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Janssen-Cilag KFT

antipsihotik

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana