Xolair / prašak i rastvarač za rastvor za inj. sc (150mg/1,2ml) 1 x 1,2ml


R03DX05 / ( omalizumab )

NOSILAC DOZVOLE: AMICUS SRB d.o.o.

tretman alergijske astme

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana