Viekirax / film tabl. 56 x (12,5mg + 75mg + 50mg)


J05A... / ( ombitasvir + parotaprevir + ritonavir )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo AbbVie Biopharmaceuticals GmbH Beograd

antivirotik za sistemsku primenu

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana