Gam-KOVID-Vak (Sputnik V) / rastvor za im inj. 10 x 0,5ml Komponente I i 10 x 0,5ml Komponente II


J07BX.. / (Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi ( vakcina protiv COVID-19 (vektorska) )

NOSILAC DOZVOLE: Torlak (Institut za virusologiju, vakcine i serume)

vakcina protiv COVID 19

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana