Zavedos / prašak za rastvor za inj. iv 1 x 10ml


L01DB06 / ( idarubicin hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: Pfizer SRB d.o.o.

citostatik - antibiotik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana