Bactrim Eumedica / koncentrat za rastvor za iv inf. (400mg + 80mg)/5ml 10 x 5ml


J01EE01 / ( sulfametoksazol + trimetoprim )

NOSILAC DOZVOLE: Evropa Lek Pharma d.o.o.

kombinovani sulfonamid

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana