Bactrim Roche / (SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi koncentrat za rastvor za inf. (400mg + 80mg)/5ml 10 x 5ml


J01EE01 / ( sulfametoksazol + trimetoprim )

NOSILAC DOZVOLE: Roche d.o.o.

kombinovani sulfonamid

SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana