ZIDOSAN / kaps. tvrda 100 x 100mg


J05AF01 / ( zidovudin )

NOSILAC DOZVOLE: Slaviamed d.o.o.

terapija HIV infekcije

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana