Aldipete-T / suspenzija za inj. im (najmanje 30ij + najmanje 40ij + najmanje 4ij)/0,5ml 10 x 5ml


J07AJ51 / ( toksoid difterije + toksoid tetanusa + inaktivisane cele ćelije B. pertusis )

NOSILAC DOZVOLE: Torlak (Institut za virusologiju, vakcine i serume)

vakcina

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana