Zoledronate PharmaSwiss / koncentrat za rastvor za inf. (4mg/5ml) 1 x 5ml


M05BA08 / ( zoledronska kiselina )

NOSILAC DOZVOLE: PharmaSwiss d.o.o.

bisfosfonat

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana