Zoledronska kiselina / rastvor za inf. (5mg/100ml) 1 i 5 x 100ml


M05BA08 / ( zoledronska kiselina )

NOSILAC DOZVOLE: Evropa Lek Pharma d.o.o.

bisfosfonat

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana