Alecensa / kaps. tvrda 224 x 150mg


L01XE36 / ( alektinib )

NOSILAC DOZVOLE: Roche d.o.o.

citostatik

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana