Vincristine Pfizer / rastvor za iv inj./inf. (1mg/ml) 5 x 1ml


L01CA02 / ( vinkristin sulfat )

NOSILAC DOZVOLE: Pfizer SRB d.o.o.

citostatik - antimitotik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana