Visipaque / rastvor za inj. ia iv it (270mg joda/ml) 10 x 50ml


V08AB09 / ( jodiksanol )

NOSILAC DOZVOLE: AMICUS SRB d.o.o.

Rö kontrast

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana