Vitamin C / rastvor za inj. im iv (500mg/5ml) 50 x 5ml


A11GA01 / ( askorbinska kiselina )

NOSILAC DOZVOLE: Galenika a.d.

vitamin

(Z) lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2024 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana