Voramol / (SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp (SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp (SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi film tabl. 14 x 50mg


J02AC03 / ( vorikonazol )

NOSILAC DOZVOLE: Alvogen Pharma d.o.o.

antimikotik

Copyright 2020 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana