Vorikonazol Pliva / prašak za rastvor za inf. 1 x 200mg


J02AC03 / ( vorikonazol )

NOSILAC DOZVOLE: Actavis d.o.o.

antimikotik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana