Vorikonazol Pliva / (SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi prašak za rastvor za inf. 1 x 200mg


J02AC03 / ( vorikonazol )

NOSILAC DOZVOLE: Actavis d.o.o.

antimikotik

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana