Daunoblastina / prašak i rastvarač za rastvor za inf. (20mg/10ml) 1 x 10ml


L01DB02 / ( daunorubicin )

NOSILAC DOZVOLE: Pfizer SRB d.o.o.

citostatik - antibiotik

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana