Alimta / prašak za koncentrat za rastvor za inf. 1 x 500mg


L01BA04 / ( pemetreksed )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo Eli Lilly (Suisse) SA

citostatik - antifolatni agens

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana