Emend / kaps. tvrda 2 x 80mg + 1 x 125mg


A04AD12 / ( aprepitant )

NOSILAC DOZVOLE: Merck Sharp & Dohme d.o.o.

antiemetik uz hemioterapiju

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2022 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana