Epclusa / film tabl. 28 x (400mg + 100mg)


J05AX69 / ( sofosbuvir + velpatasvir )

NOSILAC DOZVOLE: MEDICOPHARMACIA d.o.o.

antivirotik, terapija hepatitisa c

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana