Harvoni / film tabl. 28 x (400mg + 90mg)


J05AX65 / ( sofosbuvir + ledipasvir )

NOSILAC DOZVOLE: MEDICOPHARMACIA d.o.o.

terapija hepatitisa C

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana