IBRANCE / kaps. tvrda 21 x 75mg


L01XE33 / ( palbociklib )

NOSILAC DOZVOLE: Pfizer SRB d.o.o.

citostatik

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana