Marcaine spinal 0,5% / rastvor za inj. (5mg/ml) 5 x 4ml


N01BB01 / ( bupivakain-hlorid )

NOSILAC DOZVOLE: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Beograd

lokalni anestetik dugog dejstva tipa amida

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana