Propofol Lipuro 1% / emulzija za iv inj./inf. (10mg/ml) 5 x 20ml


N01AX10 / (SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi snažan uticaj leka na psihofizičke sposobonsti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama ( propofol )

NOSILAC DOZVOLE: B. Braun Adria RSRB d.o.o.

opšti anestetik

Copyright 2021 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana