CellCept / (SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi kaps. tvrda 300 x 250mg


L04AA06 / ( mikofenolna kiselina )

NOSILAC DOZVOLE: Roche d.o.o.

imunosupresiv

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana