Vaminolact / rastvor za inf. 10 x 100ml


B05BA01 / ( aminokiseline )

NOSILAC DOZVOLE: PharmaSwiss d.o.o.

parenteralni nutritiv

(SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana