Vemlidy / film tabl. 30 x 25mg


J05AF13 / ( tenofoviralafenamid )

NOSILAC DOZVOLE: MEDICOPHARMACIA d.o.o.

antivirotik, inhibitor reverzne transkriptaze

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana