Zenix / (SZ) lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi film tabl. 10 x 600mg


J01XX08 / moguć¡ uticaj leka na psihofizičke sposobnosti ( linezolid )

NOSILAC DOZVOLE: Hemofarm AD

antibiotik - oksazolidinon

(SZR) lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdati i uz Rp, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini Rp SmPc Pil

Copyright 2023 BB Soft d.o.o. sva prava zadrzana